Εγκατάσταση προγραμμάτων στο Linux

Εδώ θα περιγράψουμε πως εγκαθιστούμε προγράμματα στο Linux. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και θα προσπαθήσουμε να τους παρουσιάσουμε.Οι τρόποι αυτοί είναι:
 • Εγκατάσταση από τα Repositories
 • Εγκατάσταση απο .deb και .rpm αρχεία
  • alien (σύντομα...)
 • Εγκατάσταση από tarballs
  • checkinstall
 • Εγκατάσταση .run, .sh και .bin αρχείων
Εγκατάσταση από τα Repositories
Η καλύτερη λύση να εγκαταστήσετε προγράμματα στο Linux είναι μέσα από τον package manager της διανομής σας. Αν γνωρίζετε το πρόγραμμα απλά ψάχνετε γι' αυτό, το επιλέγετε και πατάτε apply ή install ανάλογα με την διανομή. Τότε ο package manager θα κατεβάσει όλα τα πακέτα που χρειάζονται και θα τα εγκαταστήσει.
Ωραίος τρόπος είναι και μέσα από κονσόλα/τερματικό. Δίνετε σαν root (για διάφορες διανομές):

Debian - Fedora - openSuSE - Mandriva - Slackware

apt-get install
--> yum install --> zypper in[stall] --> urpmi --> slackpkg install
apt-get remove --> yum erase --> zypper remove --> urpme --> slackpkg remove
apt-get update --> yum update --> zypper ref[resh] --> urpmi.update -a --> slackpkg update
apt-get upgrade --> yum upgrade --> zypper up[date] --> urpmi --auto-select --> slackpkg upgrade-all
apt-cache search --> yum search --> zypper se[arch] --> urpmf --> --

Οι παραπάνω εντολές είναι διαδοχικά για: Εγκατάσταση, Απεγκατάσταση, Ενημέρωση repos, Αναβάθμιση και Αναζήτηση.
Για τη εγκατάσταση στο τέλος δίνουμε το όνομα του πακέτου.
πχ για Debian/Ubuntu : sudo apt-get install firefox.
Ό,τι ισχύει για Debian ισχύει και για τις Ubuntu, kubuntu, Mint.

Εγκατάσταση απο .deb και .rpm αρχεία
Πολλές φορές όμως δεν υπάρχει το πρόγραμμα που θέλουμε στα αποθετήρια (repositories). Τότε αναγκαζόμαστε να ψάξουμε αν διατίθεται το πρόγραμμα σε πακέτο με όλες τις βιβλιοθήκες και τα εκτελέσιμα. Τέτοια αρχεία είναι αυτά με κατάληξη .deb και .rpm και μας θυμίζουν αρκετά τα αντίστοιχα .exe των Windows. Τα .deb αρχεία τα εγκαθιστούμε με διπλό κλικ στις Debian based διανομές (Debian,Ubuntu,Mint) ενώ τα rpm με τον ίδιο τρόπο σε διανομές όπως είναι οι Mandriva, openSuse, Fedora.
Εναλλακτικά σε κονσόλα (σαν root) : dpkg -i filename.deb ή rpm –ivh packagename και για τη απεγκατάσταση dpkg -r filename.deb ή rpm –e packagename.
Τέλος αν δεν βρίσκουμε ούτε σε deb ή rpm αρχείο το πρόγραμμα μας, δεν έχουμε παρά να το εγκαταστήσουμε από tarballs.

Εγκατάσταση από tarballs
Τα tarballs είναι συμπιεσμένα αρχεία που περιέχουν τα αρχεία με τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή το πρόγραμμα, της εφαρμογής. Τα ξεχωρίζουμε από τις καταλήξεις τους, οι οποίες είναι είτε my_application.tar.bz2 ή my_application.tar.gz.
Πρώτο βήμα όταν κατεβάζουμε ένα tarball είναι η αποσυμπίεση. Πηγαίνουμε στο directory που κατεβάσαμε το tarball. (Αν το αποθηκεύσαμε στο Desktop,δίνουμε cd ~/Desktop)
Έστω οτι κατεβάσαμε το αρχείο my_application.tar.gz , το αποσυμπιέζουμε με:
ΚΩΔΙΚΑΣ
tar zxfv my_application.tar.gz


Αν κατεβάσαμε το αρχείο my_application.tar.bz2 το αποσυμπιέζουμε με:

tar jxfv my_application.tar.bz2

Ή εναλλακτικά με

bunzip2 my_application.tar.bz2

όπου διαγράφηκε το αρχείο my_application.tar.bz2 και δημιουργήθηκε το μεγαλύτερου μεγέθους my_application.tar.gz, και στη συνέχεια δίνουμε:

tar -x xfv my_application.tar


Και στις δύο περιπτώσεις δημιουργήθηκε ένας φάκελος my_application. Τότε δίνουμε cd my_application για να μεταφερθούμε σε αυτόν.
Τις περισσότερες φορές υπάρχει ένα αρχείο README ή ένα αρχείο INSTALL. Ανοίγουμε αυτά τα αρχεία με τον editor της επιλογής μας και διαβάζουμε προσεκτικά της οδηγίες. Συνήθως μας λένε ακριβώς τι να κάνουμε.
Εναλλακτικά, διαβάζουμε το INSTALL με

more INSTALL


Ο κανόνας είναι να δώσουμε διαδοχικά τις παρακάτω εντολές:

./configure
make
su -c 'make install'

(στο Ubuntu δίνουμε sudo make install).
Αν θέλετε να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα δίνετε σαν root στον φάκελο του προγράμματος (που τρέξατε τις παραπάνω εντολές):

make unistall


Ο εναλλακτικός (και προχωρημένος) τρόπος εγκατάστασης είναι με τη χρήση του checkinstall. Αρχικά εγκαθιστούμε το προγραμμα (απο τα repos!). Σε ubuntu δίνουμε

sudo apt-get install checkinstall

Πλέον η τριάδα των εντολών γίνεται:

./configure
make
sudo checkinstall
Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Επίσης μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα deb ή rpm αρχείο απο ένα tarball, τα οποία θα περιλαμβάνουν μέσα τους τα dependencies!
Για παράδειγμα, με την εντολή

sudo checkinstall -D make install
δημιουργούμε και το αντίστοιχο deb αρχείο, ενώ με τις παραμέτρους -R και -S δημιουργει το rpm και slackware package αντιστοιχως!


Εγκατάσταση .run, .sh και .bin αρχείων
Τέλος συναντάμε κάποια αρχεία με καταλήξεις *.run ή *.sh.
Τις περισσότερες φορές αρκεί να τρέξουμε από κονσόλα με

./filename.sh
ή

sh filename.sh
ή

bash filename.sh

Ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουμε εκτελέσιμο το αρχείο μας, δίνοντας:

chmod +x filename.sh

Ομοίως ενεργούμε και για τα run αρχεία.

./filename.run

Ενδεχομένως να σας τύχει κάποιο .bin αρχείο.Και αυτό συμπεριφέρεται όπως ακριβώς και τα .run αρχεία, εφ'όσον δεν πρόκειται για images δίσκων.

Χρήσιμες πηγές προγραμμάτων είναι τα:
http://www.getdeb.net/
http://www.kde-apps.org/
http://www.gnomefiles.org/
http://www.gtk-apps.org/
http://www.qt-apps.org/
http://linuxappfinder.com/
http://wikicompany.org/fs//science.html
http://www.opendesktop.org/
http://linux.softpedia.com/
http://rpmfind.net/
http://www.tucows.com/software.html?t=2&pf=lin
http://freshmeat.net/

Μη ξεχνάτε: πρώτα ρυθμίζουμε σωστά τα repositories και ψάχνουμε σε αυτά για τα αγαπημένα μας προγράμματα. Αν δεν υπάρχουν εκεί, τότε ακολουθούμε τις άλλες μεθόδους. Αν κάποιο πρόγραμμα διαθέτει τα δικά του repositories τότε τα προτιμούμε απο τα deb και rpm αρχεία.


Όποτε χρειάζεται να εκτελέσετε μία εντολή σαν υπερχρήστης (root) τότε πρέπει να δώσετε su και μετά το password του root. Ορισμένες διανομές (βλ. Ubuntu) έχουν απενεργοποιήσει τον root. Τότε δεν έχετε παρά να δώσετε σε κονσόλα sudo -i ή πιο απλά το sudo πριν από κάθε εντολή.

Εδώ ένα εκτενές άρθρο σχετικά με τους κυριότερους package managers,repos,rpm,deb και άλλα πολλά! Αξίζει να του ρίξετε μια ματιά!
Και τέλος:
Linux package management cheatsheet
Linux package management cheatsheet, part 2
Linux package management cheatsheet, part 3
Linux Package management cheatsheet, part 4
και ένα χρήσιμο pdf


Revision History
v1.0 29-8-2008
v1.1 31-8-2008 προσθήκη links
v1.5 03-9-2008 προσθήκη για run και bin αρχεία
v1.6 23-9-2008 Slackware commands, root info, unzip,remove rpm,deb
v1.7 4-10-2008 checkinstall

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ο παρών οδηγός δυστυχώς έχει αντιγραφεί σε πολλά blogs και sites χωρίς να έχει ζητησει κανείς την άδεια! Μόνο στο φόρουμ του e-pcmag.gr υπάρχει επίσημα, μιας και εγώ το έχω δημοσιεύσει. Η Creative Commons άδεια που προστατεύει τον οδηγό, αναφέρει πως η αναπαραγωγή γίνεται μονο κατόπιν άδειας του συγγραφέα. Μετά το blogthea όπου έγινε η πρώτη αντιγραφή, μετά απο δικό μου αίτημα, αναφέρεται η πηγή, δηλαδή λινκ εδώ.
Ωστόσο σιγά-σιγά ανακαλύπτω κι άλλους αντιγραφείς. Παρακαλώ πολύ, επειδή αυτός ο οδηγός είναι προσβάσιμος απο όλους σεβαστείτε τουλάχιστον την προσπάθεια που έκανα και όταν αναπαράγετε τον οδηγό, να αναφέρετε και την πηγή εδώ.
Ευχαριστώ!

--------------------------------------------------------------------------------------------
Creative Commons License
Ο παρών οδηγός προστατεύται από την άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Share on Google Plus

About akikidis

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
  Blogger Comment

7 σχολια μεχρι στιγμης:

 1. Πολύ χρήσιμο γιατί έχω δεί πραγματικά τρελά πράγματα από κάποιους χρήστε το τελευταίο καιρό.

  ReplyDelete
 2. Σ'ευχαριστώ! Ελπίζω να φανεί χρήσιμο σε αρκετούς!

  ReplyDelete
 3. Σου άφησα οδηγίες στο σχετικό ποστ στο howtolinuxPC. To μπανεράκι με τον Tux και τα στοιχεία των επισκεπτών είναι πολύ καλό. Το υιοθέτησα!
  Ευχαριστώ Τάσο. Το μπλογκ είναι πολύ καλό!

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 5. Epesa tyxaia se auto to blog, alla prepei na pw pws einai poly kalh prospa8eia.

  Eisai kaattopistikotatos, kai poly kala kaneis gt oi xrhstes Windows einai sunh8ismenoi sto .exe kai bariountai kai na psaksoun sto filo mas ton Googlh na broun plhrofories.

  Keep it up.....

  ReplyDelete
 6. Σ'ευχαριστώ πολύ Άκη.

  ReplyDelete

Αφήστε το σχόλιο σας. Θα ήταν καλό να αφήνατε ένα username ή το δικό σας προσωπικό site/blog. Η ανωνυμία είναι αποδεκτή. Ζητώ μόνο να χρησιμοποιείτε πάντα το ίδιο ψευδώνυμο.