Γράψτε τα mail σας στο GMail με κώδικα Morse!

Μια νέα δυνατότητα μας δίνει η Google στο GMail μας στο Android smartphone μας και στο iPhone, με το να γράφουμε τα mail μας όχι στο ...